Startsida
Innan och efter fönsterbyte
Fördelar/Fördommar
Renovera eller byta ?
Rot-avdrag
Betalningsätt
Vid beställning
SP
Okrossbara fönster
Kontakt

Miljö/Brand

Brand

En jämförelse av brandbeteendet hos PVC-fönster och träfönster visar att PVC-fönster antänder vid 390ºC och furu vid 240ºC. PVC brann inte heller utan en värmekälla.  Detta visar ett test som genomförts vid Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för brandteknik. Testet visade vidare att öppningsfunktionen i PVC fönstret fortfarande fungerade medan träfönstrets öppningsfunktion var helt förstörd.
Vid förbränning av PVC bildas kolmonoxid, koldioxid, väteklorid och vattenånga, samt mycket små mängder dioxiner och furaner. Kolmonoxid är en lukt och färglös gas som är dödande och som bildas vid ofullständig förbränning av alla organiska material (även trä). Väteklorid är irriterande och kan därför agera som en varningssignal i en inledande fas av en brand. Väteklorid bildar saltsyra i reaktion med vattenånga. Saltsyran har en frätande verkan på inredning. Dessa gaser som bildas vid förbränning är små mängder vid jämförelse med brandgaser från övrig inredning i ett vanligt hem idag.

Miljö

Polyvinylklorid (PVC) tillverkas av 57% vanligt koksalt och 43% naturgas eller olja. Detta sker i en helt sluten process. PVC-plastens mångsidighet och konkurrenskraftiga pris har gjort den till den näst mest använda plasten i världen.
Våren 1999 antogs PVC i regeringens kretsloppssystem. PVC-fönster är idag återvinningsbara till 100 %. PVC- fönster har i dag en bättre miljöpåverkan i en livscykelanalys i jämförelse med ett träfönster eller ett aluminiumklätt fönster. De faktorer som är viktigast för att detta skall kunna uppnås är dess långa livslängd och goda isoleringsförmåga under bruksfasen.
Ett använt PVC-fönster kan rengöras och återanvändas, vilket är det miljömässigt bästa alternativet. Om detta inte går så kan det malas ned och återanvändas i nytillverkning av PVC- tillverkning. Det kan även brytas ner på kemisk väg och  återanvändas. Det är även tillåtet att bränna PVC i förbränningsanläggningar för att ta tillvara energin. Naturvårdsverket godkänner även att PVC får läggas på deponi vilket är förbjudet för organiska material.
Det som gör att andra typer av PVC-produkter har sämre miljöpåverkan är förekomsten av bly och mjukgörande ämnen för att uppnå andra egenskaper. Dessa ämnen finns inte i våra PVC-fönster. PVC har funnits sedan 30-talet och tillverkning av fönster har skett sedan 50-talet. 90% av den PVC som används idag används till långlivade produkter med litet underhållsbehov inom bygg- och anläggningsbranschen och inom elektrisk industri. Inom dessa produkter har man ett krav på minst 100 års livslängd. Även om karm och båge har en möjlig livslängd på 100 år så kan nötning och mekanisk skada på glas och beslag förkorta livslängden. 


 

klicka för stor bild

 
Senaste nytt
Nytt Rot-avdrag
Gå in på denna länk och läs mer om Rot-avdraget på Regeringskansliets sida. http://www.regeringen.se/sb/d/11257... läs mer »
Senaste erbjudandet
Lagerrensning 50 % rabatt
LAGERRENSNING 50% Rabatt exkl.moms (rabatten avdragen på angivna priser) Bredd x Höjd Fasta pris/st (vit/vit om inget ann... läs mer »
Nyheter
Nytt Rot-avdrag...
Ny anställning av ytterliggare en licensierad montör...
Nyhetsarkiv »
2018-09-25 / 14:12
Lägger fram bostadsrapport
2018-09-25 / 14:11
Svenska bolånemarknaden mattas av
2018-09-25 / 11:08
Parkerad bil rejält repad
2018-09-25 / 10:36
Äldre man funnen avliden i Nyhammar - polisen misstänker inget brott
2018-09-25 / 09:24
Umeåföretag tar ställning inför Pride
2018-09-25 / 09:24
Äldre man försvunnen i Nyhammar - polisen söker med hundpatruller
RSS Feed
RSS Feed

 
Copyright © Bofab - Sverige All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir